O parafii

Do parafi należą miejscowosci: Topólcza, Turzyniec, Wywłoczka

Historia Parafii:

I. Dzieje parafii

W Topólczy istniała pierwotnie parafia prawosławna, należąca do diecezji chełmskiej. Pierwsze o niej wzmianki pochodzą z poł. XVI w. Po synodzie brzeskim w 1596 r. ta cerkiew prawosławna stała się świątynią unicką (greckokatolicką) p.w. Narodzenia Matki Bożej. Po upadku powstania styczniowego w 1864 r., gdy w Królestwie Polskim wzmogła się fala rusyfikacji, car Aleksander II Romanow zlikwidował Unię, zmuszając grekokatolików w 1875 r. do przejścia na prawosławie. W tym czasie proboszczem w Topólczy był ks. Jan Grzegorzewski, który podporządkował się zarządzeniu cara. W 1906 r. Władimir Galikowski, kolejny proboszcz prawosławny w Topólczy, rozpoczął starania o budowę murowanej cerkwi, której plany wykonał architekt Aleksander Puring. Budowę cerkwi w 1911 r., z fundacji Paschałowów, prowadzili bracia Gerwazy i Stanisław Kaczorowscy z Warszawy. W wyniku I wojny światowej zmniejszyła się znacznie liczba ludności prawosławnej w Topólczy i w okolicy. Po koniec czerwca 1915 r. ostatni duchowny prawosławny wraz z większością swoich wiernych wyjechał, przed nadciągającymi wojskami austriackimi, w głąb Rosji, a w 1917 r. Austriacy przekazali cerkiew Kościołowi katolickiemu.

5 kwietnia 1919 r. biskup lubelski Marian Leon Fulman erygował w Topólczy parafię rzymskokatolicką, mianując jej proboszczem ks. Jana Makulca. W maju tr. miała miejsce tzw. rekoncyliacja świątyni (obrzęd liturgiczny przywracający charakter sakralny zdewastowanym, bądź sprofanowanym świątyniom, itp.), której dokonał dziekan ze Szczebrzeszyna.

II. Patron

Patronem parafii w Topólczy jest św. Izydor Oracz (ok. 1080-1130), pochodzący ze stolicy Hiszpanii, Madrytu. Pobożny Izydor przez całe życie pracował jako rolnik. Podania głoszą, że tej jego pracy towarzyszyły cudowne zdarzenia. Izydor, kanonizowany w 1622 r., jest patronem Madrytu i rolników, a jego wspomnienie obchodzi się 15 maja. Św. Izydor przedstawiany jest na obrazach w pozycji klęczącej przed krzyżem lub figurą, w otoczeniu aniołów orzących ziemię jego pługiem. Jest to ilustracja wizji, którą miał mieć św. Izydor. W 2005 r. zostały sprowadzone z Watykanu do kościoła w Topólczy relikwie tegoż świętego.

III. Kościół

Kościół parafialny w Topólczy, jednonawowy, w stylu bizantyńskim, jest zbudowany z cegły czerwonej. Przy prezbiterium są dwie zakrystie, a na frontonie wieża z kruchtą. We wnętrzu znajdują się drewniane nastawy ołtarza głównego i dwie bocznych, adaptowane w latach 1919-1920, z dawnego jej wyposażenia. Podczas przebudowy kościoła w okresie międzywojennym usunięto m.in. kopuły i przebudowano dach. W nastawie ołtarza głównego znajduje się obraz (ikona) Matki Bożej z Dzieciątkiem, namalowany na drewnie przez malarzy lwowskich, ze złoconą sukienką. W ołtarzu bocznym, po stronie prawej, jest obraz św. Izydora Oracza, namalowany w 1927 r. w Warszawie, a po lewej – obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ołtarze zostały przebudowane w 1969 r. W kościele jest też chrzcielnica drewniana z 1960 r.

W 2002 r. artysta-malarz Janusz Szpyt z Lubaczowa wykonał w kościele polichromię. Wtedy to odnaleziono ikony: Narodzenie Matki Bożej, anioł z tablicą z 12 świętami, chrzest Jezusa w Jordanie oraz święci prawosławni (patronowie fundatorów cerkwi). W prezbiterium na suficie została namalowana scena ofiarowania Matki Bożej, a nawie głównej – postaci czterech ewangelistów z atrybutami (św. Jan – orzeł, św. Łukasz – wół, św. Marek – lew i św. Mateusz – anioł). Nad nastawami ołtarzy bocznych znalazły się obrazy Sług Bożych: Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W 2003 r. zainstalowano w prezbiterium dwa witraże: Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Siewnej. Wokół świątyni ustawiono rzeźby, powstałe w ramach corocznych roztoczańskich plenerów rzeźbiarskich.

IV. Dzwonnica

W 2004 r., na pamiątkę peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i 85. rocznicy parafii w Topólczy, wybudowano dzwonnicę z cegły, na której umieszczono dzwony: „Józef" i „Maryja", wykonane w odlewni Felczyńskich w Przemyślu. Na dzwonie „Maryja" widnieje napis: W 300-lecie ślubów jasnogórskich powołały mię do życia szlachetne i ofiarne serca parafian Topólczy, staraniem ks. Proboszcza Józefa Kuśmierczyka R.P. 1957; zaś na dzwonie „Józef": św. Józefie prowadź do Boga rodziny nasze. Topólcza 1957. Dzwony poświęcił, 20 października 1957 r., ks. kan. Stanisław Szepietowski, dziekan ze Szczebrzeszyna.

V. Kapliczki przydrożne

Na terenie parafii jest 11 figur i krzyży przydrożnych. Na uwagę zasługuje kapliczka św. Jana Nepomucena w Wywłoczce.

VI. Cmentarze

W obrębie parafii Topólcza są trzy cmentarze: unicki (pocz. XIX w.), prawosławny (druga poł. XIX w.) i katolicki (pocz. XX w.), na których znajdują się cenne nagrobki, m.in. ks. Romana Koziewicza (zm. 1834 r.) oraz Modesta Laurysiewicza (zm. 1889 r.), ostatniego plenipotenta hr. Tomasza Zamoyskiego.

VII. Odpusty

1. Święty Izydor (niedziela po 15 V),

2. Narodzenie Najświętszej Marii Panny (8 IX).

VIII. Duszpasterze

Ks. Jan Makulec (1919-1928),

Ks. Kazimierz Bobrocki (1928-1931),

Ks. Roman Pachalski (1931-1936),

Ks. Bolesław Bednarski (1936-1945),

Ks. Ignacy Stachurski (1946-1954),

Ks. Józef Kuśmierczyk (1954-1961),

Ks. Jan Maciocha (1961-1986),

Ks. Józef Jasiński (1986-2002),

Ks. Andrzej Stopyra (2002-2007),

Ks. Krzysztof Świta (2007-2016).

Ks. Piotr Nogas (2016-).

IX. Powołania z parafii

Ks. Stanisław Budzyński (1973),

Ks. Józef Godzisz (1980),

Ks. Mieczysław Grabowski (2000).

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem